Home > Dịch vụ > Xử lý nước nhiễm mangan

                 XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MANGAN

-Khi nguồn nước máy nhiễm mangan, biểu hiện đầu tiên bạn có thể dễ dàng nhận biết là màu nước đục. Trong nội dung dưới đây, Ngọc Hùng Water xin đưa ra gợi ý về cách xử lý nguồn nước máy nhiễm mangan.

Cụ thể nguyên lý hoạt động của các hệ thống lọc nước có sử dụng than hoạt tính, cát Mangan, cation, sỏi, cát thạch anh:

– Sau khi hút nước từ các hệ thống nước ngầm lên sẽ đẩy nước vào các cột lọc chứa cát Mn, toàn bộ ion Mn2+ sẽ bị Mn(OH)4 hấp thụ qua hoàng loạt phản ứng oxy hoá.

– Không chỉ Mn mà cả sắt (Fe(OH)3) cũng bị loại bỏ sau quá trình này.

– Than hoạt tính trong các lõi lọc có vai trò khử mùi, màu ô nhiễm trong các nguồn nước.

– Cát dioxit Mangan có vai trò hỗ trợ (nhưng là hỗ trợ đắc lực) để đẩy Mangan có nồng độ mạnh và các loại kim loại nặng.

– Cát lọc nước thạch anh sẽ lọc cặn bẩn, cặn lơ lửng cũng như huyền thù cho nguồn nước.

– Nhiệm vụ làm mềm nước, loại canxi sẽ do hạt cation đảm nhận.

Thẻ:, , , , ,